Trelast


trelast trevare vesetrud sagbruk

Hva er trelast?

Trelast er en fellesbetegnelse på skurlast og høvellast laget av treverk.

Man kategoriserer etter dimensjonen. Av de vanligste typer trelast har vi planker, bord, rekker, lekter, firkantbjelker (tidligere boks) og listverk. Skurlast lages av rundt tømmer. Høvellast blir etter tørking og høvling, justert slik at de blir helt plane, glatte og kan deretter påføres en profil. Dimensjoner for trelast er med et fuktighetsinnhold på 20 % for skurlast og 17 % for høvellast. Prosenten tar utgangspunkt i treets innhold av vann, målt i masse i tørr tilstand. Dimensjonene for justert skurlast er 2 mm mindre enn for skurlast.

Norske standarder på trelast

I Norge blir det solgt og sortert i dimensjoner etter Norsk standard.

  • C14 blir brukt til forskalingsarbeid og i stillas
  • C18 og C24 blir brukt i byggverk. En C24-bjelke tåler om lag 10 % lengre spenn (lysåpning) enn en C18-bjelke.
  • C30 blir brukt i takstoler. En C30-bjelke tåler om lag 15 % lengre spenn (lysåpning) enn en C18-bjelke.
  • C40 blir mest brukt til produksjon av limtredragere.
  • Trelast blir solgt i fallende lengder eller justert i 30 centimeters intervall.

Vesetrud Sag leverer trelast til kunder i Tyristrand, Hønefoss og ellers i Ringerike og Buskerud. Vi leverer til både privat og bedriftsmarkedet. Kontakt oss for et pristilbud på materialene du trenger.