Laftetømmer


 

laftetømmer

Fakta om laftetømmer

Laftetømmer er runde tømmerstokker for lafting av hus eller hytter. Laftetømmer må være rettvokst og tettvokst og bør ikke ha for mye kvist eller andre virkefeil.

Når treverket i lafteveggene tørker, vil det skje en betydelig krymping, i størrelsesorden 30–50 mm per meter vegghøyde. Denne synkningen må man ta hensyn til i forbindelse med dører, vinduer, trapper og tilslutninger mot piper, brannmurer o.l. Over vinduer og dører må det være tilstrekkelig klaring til at synkningen kan foregå uhindret. Trapper kan settes på kiler som justeres etter hvert som synkningen skjer.

 


sagtømmer

Fakta om sagtømmer

Sagtømmer (også kalt skurtømmer) er tømmerstokker som er lange, tykke og rette nok til å kunne skjæres til planker og bord (trelast, skurlast) på et sagbruk.

Det er som regel de nedre delene av en trestamme som egner seg best, men det må ikke forekomme store feil slik som råte, stor krok eller skader av forskjellig slag. På store fine trær kan det bli sagtømmer nesten opp til toppen av treet. Mesteparten av sagtømmeret i Norge kommer fra gran og furu, men det er også et marked for sagtømmer av bjørk og andre treslag.

Når sagtømmeret er blitt til planker og bord, blir mye av det brukt som byggemateriale. Opp i gjennom tiden har det stort sett vært mindre bygninger og hus, men nå er bruken av trevirke til å bygge store hus i mange etasjer økende. Det bygges også store bygg som sportshaller og lignende med bruk av limtre. Dette skyldes i hovedsak bedre brannforebyggende tiltak og erkjennelsen av at trevirke er et meget miljø- og klimavennlig byggemateriale.

Vesetrud Sag leverer laftetømmer og sagtømmer til kunder i Tyristrand, Hønefoss og ellers i Ringerike og Buskerud.