Produkter


Vi leverer materialer i alle dimensjoner og utførelser. Vesetrud sag er utstyrt med både barkemaskin, stokkvogn, kløyve og dobbeltkante. Saga kan skjære laftetømmer med lengde opp til 8m og diameter 0,75m.

Samarbeid med 3-Tek

3Tek DA er treforedler, og holder til i Ringerike i Buskerud. De driver med høvling, listverk, paneler og spesialhøvling av gamle profiler (kom med mal eller tegning).

Medlem

NBF_logo

Norsk Bygdesagforening er en landsdekkende sammenslåing av bygde-og spesialsagbruk. Som bransjeorganisasjon for små og mellomstore sagbruk og treforedlingsbedrifter arbeider de for medlemmenes interesser, og for å øke bruken av trevirke.

Noe av det vi kan tilbytrelast-trevare

 • Produksjon av «ukurante» dimensjoner og lengder på bestilling.
 • Lange lengder og grove dimensjoner av konstruksjonsvirke
 • Laftetømmer
 • Boks
 • Barket hon
 • Spesial furu
 • Leieskur
 • Paneler (spesial)
 • Bygningslast
 • Trelast
 • Bjørk
 • Utleie av tilhenger
 • Firkanter