Boks – Firkant


Boks – også kalt grov firkant

Firkantstolpe, også kalt boks, er betegnelse på trelast av tilnærmet kvadratisk tverrsnitt og med margen tilnærmet i midten. Rektangulær og kvadratisk boks til maskinlaft, stavlaft og grovt bindingsverk. Dimensjonene er fra 75 mm, 75 mm opp til 300 mm, 300 mm. Hovedsaklig furu, men gran er mye brukt i eldre bygg., som oftest som i dimensjoner fra 75mm (3toms) og opp til 150mm tykkelser.

Boks brukes som oftest til stolper, konstruksjonsforsterkninger ol.

Pris vil avhenge av lengde, toppdiameter og ønsket utførelse med tanke på ekstra pussing/høvling etter ferdig tørking.

Vesetrud Sag leverer firkantstolper (boks) til kunder i Tyristrand, Hønefoss og ellers i Ringerike og Buskerud.